Chính sách đổi, trả hàng

Chính sách đổi trả hàng

 

1. Phạm vi áp dụng

- Đối tượng áp dụng: Áp dụng với các sản phẩm được bán tại Công ty TNHH Công Nghiệp Bích Hảo

 

- Thời gian áp dụng: trong vòng 7 ngày kể từ ngày giao hàng

 

2. Điều kiện đổi trả

- Còn nguyên vẹn, sử dụng tốt.

- Thời gian: trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua

- Đủ điều kiện bảo hành của nhà sản xuất ;

- Các sản phẩm không được đổi trả: đã hết thời gian đổi trả, không còn đầy đủ, nguyên vẹn, bị móp méo, sản phẩm trầy xước nhẹ (Ngoại trừ các trường hợp từ chối bảo hành nêu trên):

 

CHÍNH SÁCH QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI

1. Đối tượng khiếu nại:

Là tổ chức, cá nhân có sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do Công ty Bích Hảo cung cấp (trường hợp đặc biệt khách hàng có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp).

 

2. Hình thức khiếu nại:

Khách hàng khi có khiếu nại, phản ánh về sản phẩm, dịch vụ do chúng tôi cung cấp có thể khiếu nại trực tiếp tại trụ sở công ty hoặc gián tiếp bằng cách gọi điện đến số 0908256932, gửi mail, gửi văn bản hoặc các hình thức khác…

 

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

 

Bước 1. Tiếp nhận và hồi âm khiếu nại

- Mọi nhân viên công ty Bích Hảo đều có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh, khiếu nại của khách hàng.

- Gửi văn bản hồi âm khiếu nại trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại (đối với khiếu nại bằng văn bản, email, điện thoại…)

 

Bước 2: Xác minh, xử lý

- Sau khi tiếp nhận được phản ánh, khiếu nại của khách hàng, bộ phận tiếp nhận sẽ chủ động kiểm tra, giải quyết trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình.

- Các khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ phận tiếp nhận sẽ được phối hợp chuyển cấp cao hơn để giải quyết theo thẩm quyền (Không quá ½ ngày kể từ khi tiếp nhận).

 

Bước 3: Đơn vị, Cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết

- Đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền theo quy định của Bích Hảo tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin khiếu nại của khách hàng để đưa ra kết luận cuối cùng

 

Bước 4: Trả lời khách hàng:

- Khi có kết quả kiểm tra, xác minh Bích Hảo sẽ trả lời khách hàng theo nhiều hình thức: Gọi điện thoại, đến gặp trực tiếp, gửi văn bản phúc đáp, gửi mail……tùy theo hình thức khiếu nại ban đầu.

 

Bước 5: Kết thúc khiếu nại

- Lưu hồ sơ và kết thúc khiếu nại

0932 064 989